Stichting Pape-Fonds
Stichter C.P.D. Pape
Opgericht 26 mei 1922 

Voor wie

Aanvragen ten behoeve van particulieren

Aanvragen ten behoeve van particulieren in financiële nood moeten schriftelijk worden ingediend door een professionele hulpverlener, die verbonden is aan een instelling voor maatschappelijk welzijn.


Dat kan zijn bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk, de ergotherapeut, sociaal raadslieden, de sociale dienst, een revalidatiecentrum, een ziekenhuis of een Blijf van mijn lijf huis. Een bewindvoerder kan het verzoek ondersteunen maar niet indienen.

 

Een aanvraag kan niet door de cliënt zelf worden ingediend.


Lees verder over de aanvraagprocedure ten behoeve van particulieren.

 

Aanvragen ten behoeve van instellingen

Aanvragen ten behoeve van instellingen moeten schriftelijk worden ingediend door de directie of bestuur.

 

Lees verder over de aanvraagprocedure ten behoeve van instellingen.


Zegel Pape-Fonds
Foundation House   Koninginnegracht 15   2514 AB Den Haag   tel.: 070 - 324 87 96