Stichting Pape-Fonds
Stichter C.P.D. Pape
Opgericht 26 mei 1922 

Historie

Liefdadigheid in stilte

De Stichting Pape-Fonds is opgericht op 26 mei 1922. Het vermogen van de stichting is gevormd uit het kapitaal van de familie Pape. De laatste telgen van dit geslacht,  de broers Cornelis en Carel Pape, stierven kinderloos. Het idee om het familiekapitaal onder te brengen in een fonds, komt van Carel Pape. Na zijn dood in 1918 geeft zijn jongere broer Cornelis vorm aan dit fonds. Hij formuleert de doelstelling heel ruim: "het verlenen van financiële steun, daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig zal zijn".

 

De broers hadden ook bij leven al vele schenkingen gedaan, zowel aan culturele als sociale doelen. Met name Cornelis Pape had een sterk filantropische inslag en deed veel schenkingen op het terrein van de armenzorg. In deze lijn hebben de bestuursleden van het Pape-Fonds steeds gewerkt; vooral steun aan personen in moeilijke financiële omstandigheden, maar als er ruimte was in het budget zijn er regelmatig schenkingen gedaan aan culturele of religieuze doelen.

 

Aan de Lakenhal in Leiden www.lakenhal.nl, de favoriete stad van de gebroeders Pape, wordt in 1918 de grote verzameling schilderijen, porselein, meubilair en zilverwerk geschonken. De Pape-zaal kunt u er nog steeds bewonderen.

 

In het gedenkboekje: Vijfenzeventig jaar Stichting Pape-Fonds staat dat de gebroeders Pape echte filantropen waren, die hun liefdadigheid vooral in stilte bedreven. Als Carel Pape in de kou een arme Hagenaar tegen komt trok hij zijn jas uit en schonk hij deze zonder te aarzelen weg. Hij liet zijn hart spreken boven de ratio.

 

 

 

 

 

 

 

Zegel Pape-Fonds
Foundation House   Koninginnegracht 15   2514 AB Den Haag   tel.: 070 - 324 87 96