Stichting Pape-Fonds
Stichter C.P.D. Pape
Opgericht 26 mei 1922 

Stichting Pape-Fonds

Logo FIN

FIN-lidmaatschap

Stichting Pape-Fonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).
http://www.verenigingvanfondsen.nl/
Het Pape-Fonds onderschrijft de gedragscode van de FIN.

 

Logo ANBI

ANBI-registratie

De Belastingdienst heeft de Stichting Pape-Fonds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

 

Gegevens ten behoeve van de regelgeving voor ANBI’s.   

 

De Stichting Pape-Fonds is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer: 41151317.

 


 

 

Zegel Pape-Fonds
Foundation House   Koninginnegracht 15   2514 AB Den Haag   tel.: 070 - 324 87 96