Stichting Pape-Fonds
Stichter C.P.D. Pape
Opgericht 26 mei 1922 

Contact

Stichting Pape-Fonds

Foundation House

Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
Telefoon: 070 - 324 87 96

E-mailadres: info@papefonds.nl

 

Bereikbaarheid: dinsdag t/m donderdag (in beginsel) van 09.00 -16.00 uur

Bestuur

Voorzitter Mevr. mr. M.L. Sandberg-Crommelin
2de Voorzitter Dhr. drs. F.J. van Harten
1ste Secretaris Dhr. mr. E.P. Beimers
2de Secretaris Mevr. Jkvr. ir. C.Q de Ranitz
1ste Penningmeester Dhr. mr. G.A. Scholten
2de Penningmeester Dhr. drs. P. Havelaar

Bureau

Sociaal deskundige Mevr. mr. Ingeborg van Kerkhof
   
Zegel Pape-Fonds
Foundation House   Koninginnegracht 15   2514 AB Den Haag   tel.: 070 - 324 87 96